Наслов Структура, динамика и ефекти на јавните расходи во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4809 Инвентарен број 48414
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Цветанка Ническа;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 05.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 104
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина