Наслов Ефикасно управување со ризиците во електронско банкарство - предизвик на македонските банки Поднаслов
Сигнатура III 4817 Инвентарен број 48422
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Марјан Арсовски;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 27.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 122
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина