Наслов Ставови на потрошувачите за конзумеризмот во Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4818 Инвентарен број 48423
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Шенѓул Асим;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 27.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 126
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина