Наслов Финансиско известување на малите и средни претпријатија во Република Македонија - со посебен осврт на Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4820 Инвентарен број 48425
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Јована Ѓорѓијевска;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 27.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 119
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина