Наслов The Goals of Sustainable Development Поднаслов responsible and governance
Сигнатура II 31046 Инвентарен број 48572
ISBN 978-9-811-050-466 Категорија
Издание Јазик Англиски
Издавач Springer Место на издавање Singapoore
Автори David Crowther;Shahla Seifi;Abdul Moyeen;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 07.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 250
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина Книгата не е сопственост на Факултетот, подигната е без обврска за враќање