Наслов Ефекти и бенефиции од задолжителната примена на системот за електронски јавни набавки во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4823 Инвентарен број 48587
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Драгана Тасевска;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 08.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 128
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина