Наслов Хармонизација на фискалните политики на замјите членки на ЕУ Поднаслов
Сигнатура III 4825 Инвентарен број 48589
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Драгана Крстева;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 08.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 113
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина