Наслов Банкарството во сенка во развиените земји наспроти земјите во развој Поднаслов импликации врз монетарната политика и негова регилација
Сигнатура III 4827 Инвентарен број 48591
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Надица Заова;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 08.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 111
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина