Наслов Независноста на централната банка во земјите во транзиција Поднаслов
Сигнатура III 4829 Инвентарен број 48593
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Кристина Спасовска;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 08.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 73
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина