Наслов Модел на менаџирање со еко - иновации Поднаслов
Сигнатура III 4831 Инвентарен број 48595
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Моника Спасовска;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 08.06.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 154
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина