Наслов Нивото на јавниот долг во Република Македонија и неговите економски ефекти Поднаслов
Сигнатура III 4833 Инвентарен број 48623
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Љубица Ташева;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 06.08.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 162
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина